Jaké vrcholy přidáváme do aplikace?

V naší aplikaci nenajdete každý "kopeček"... Chceme, aby peakpointy pro vás byly místa, kam stojí za to vyrazit, byly vám inspirací k výletu...

Peakpointy jsou místa lidem přístupná, nepřidáváme vrcholky, na kterých není velký pohyb osob žádoucí. Spolupráce s přední státní organizací na ochranu přírody - Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, je pro nás závazkem tato pravidla ctít.

Každý uživatel má možnost navrhnout si vlastní horu jednoduše prostřednictvím aplikace. Pokud posíláš nový návrh, jeho kompletní vyplnění nám pomáhá rychleji zjistit, o kterou horu se jedná a případně ji tak rychleji schválit do aplikace.

Každý návrh prochází v administraci aplikace detailním posouzením. Kromě pravidel níže kontrolujeme také například kolik peakpointů se již v dané oblastinachází nebo jaký je profil trasy vedoucí k peakpointu z nejbližší obydlené oblasti. Proto automaticky neschvalujeme všechny návrhy na nové vrcholy, které nám posíláte. Ty nové, přidané peakpointy, vždy zveřejňujeme na našem Facebooku a také v push notifikaci, kterou posíláme všem uživatelům

Dosažení peakpointu musí být

 • vždy spojeno s fyzickou námahou (SPORT)
 • a respektem k přírodě (NATURE)

Nově přidávaný vrchol do aplikace by měl splňovat většinu z níže uvedených pravidel:

 • Vrchol neleží v žádném trvale nepřístupném území (Vojenský prostor apod.)
 • Pro zdolání vrcholu je potřeba vyvinout alespoň minimální fyzickou námahu
 • Nejedná se o bezvýznamný „kopeček" za vesnicí nebo městem
 • Vrchol neleží v chráněném území, kde je zákaz chůze mimo vyznačené trasy
 • Vrchol má název
 • Na vrcholu je rozhledna, vyhlídka nebo se jedná o jinak turisticky zajímavé místo
 • Na vrchol nebo v jeho těsné blízkosti vede alespoň horský chodník
 • Jedná se o zajímavé poutní místo na hoře/kopci
 • Místo má jiné „genius loci"

O konečném schválení nebo zamítnutí návrhu na nový vrchol vždy rozhoduje administrátor aplikace.

 

!!!NEZAPOMEŇ!!!

 

JE DŮLEŽITÉ AKTUALIZOVAT SEZNAM HOR V APLIKACI PŘED KAŽDÝM VÝSTUPEM!

 

Stačí přejít na screen HORY, aktualizace proběhne automaticky.

 

NEW PEAKS RULES