SPOLUPRÁCE S AOPK ČR A NEAKTIVNÍ PEAKPOINTY

PEAKPOINT – sport, people, NATURE!

 

Jednou z hodnot aplikace je nature - příroda.  Uvědomujeme si dopad zvýšeného turistického ruchu na naši krajinu a proto hledáme cesty, jak jí také pomáhat.  

 

Od našeho prvního představení projektu správě CHKO Beskydy v čele s  panem ředitelem Mgr. Františkem Jaskulou, jsme došli na konci roku 2020 až k uzavření MemorandaAgenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Ve spolupráci s ochranáři jsme vám na jaře roku 2021 představili také novou verzi aplikace - Peakpoint 2021 a její Premium funkce společně s projekty podpory.

Uvedli jsme tak do života naši myšlenku „Energii v přírodě načerpanou vracet zpět“.

Více o fungování Premium verze a sběru Peakcoin mincí se můžeš dozvědět v jednom z našich předchozích článků ZDE.

 

aktualita na web_nature

Přírodu v naší zemi máme jen jednu a je jen na nás, v jakém stavu ji zanecháme budoucím generacím. 

 

NEAKTIVNÍ PEAKPOINTY

 

Sběr Peakpointů není jen bezhlavý velkosběr výstupů na co největší počet vrcholů. V tomto jsme vždy chtěli jít, oproti jiným aplikacím, svou vlastní cestou.

Získat Peakpoint má znamenat vyrazit do přírody, navštívit pěkné místo, ale také přírodu respektovat a pro zájemce se i aktivně podílet na její ochraně. Proto kromě Peakcoin projektů jsou i samotné Peakpointy, především v chráněných oblastech naší země, ve spolupráci s AOPK ČR kontrolovány a v případě potřeby je upravena možnost jejich zisku.

V aplikaci se tak můžete setkat na žádost jednotlivých CHKO dočasně také s neaktivními peakpointy, které poznáte v aplikaci na mapě podle jejich šedé barvy. Neaktivní peakpointy jsou místa, na kterých sice nezískáte v určitém období peakpoint - potvrzení aplikace o vaší návštěvě vrcholu a nemůžete si  návštěvou tohoto místa přidat ani bod do soutěží -  výzev v aplikaci, ale vaší zvýšenou ohleduplností při návštěvě těchto míst pomůžete respektovat prosby naší fauny a flory a ctít tak jednu z našich hlavních hodnot.

 

AKTIVNÍ -NEAKTIVNÍ

Neaktivnost peakpointů je dočasná a může se v různých obdobích v aplikaci měnit.  Ve spolupráci s AOPK ČR vaše nově navržené  peakpointy vždy kontrolujeme a chráněné oblasti jsou pro nové návrhy ze strany uživatel uzamčeny. I přesto vám ale Peakpoint přináší inspiraci na mnoho nových, zajímavých míst k navštívení  a v aplikaci najdete také  Tipy na výlet, které pro vás připravujeme.

 

Vysvětlení zneaktivnění peakpointů, zejména v oblasti Beskyd pro vás přináší  AOPK ČR, Oddělení chráněných krajinných oblastí:


Řada peakpointů, které jsme dočasně zneaktivnili, leží v CHKO Beskydy. Ty jsou největším chráněným územím v ČR. Díky své velikosti je na tomto území možné zachování druhů fauny a flóry, které již jinde nemají prostor. Mnoho vzácných druhů je vázáno na přírodní rezervace a památky, ale ty samy bohužel nestačí pro jejich efektivní ochranu. Rezervace zpravidla dokáží zajistit životní prostor několika jedincům. Přírodní rezervace jsou navíc často izolovanými ostrovy a pro zachování přirozené genetické pestrosti potřebujeme i jinde zachovat přírodní stanoviště, a to maximálně do 5 km od sebe navzájem. Proto chráníme v Beskydech kromě rezervací a památek také další místa, kde i vlastníci omezují své činnosti ve prospěch ochrany přírody. Některá velmi cenná území s velkým množstvím zvláště chráněných druhů na svou "formální" ochranu teprve čekají.

Právě v takových přírodních oblastech je nezbytné zachovat pro zvířata klid, a to nejen v době jejich rozmnožování, ale i v době klidu. Pokud do takových míst přijde pár desítek turistů za rok nebo zde občas projede traktor, působí to sice daným zvířatům stres, ale nikoliv zásadní pro opuštění jejich lokality. Zvyšování atraktivity těchto míst dalšími magnety pro turisty ovšem povede ke zvýšení stresu až nakonec dojde k vymření našich plachých klenotů. Již v minulosti jsme poměrně urputně vymísťovali z některých lokalit např. geocaching nebo utratraily a jiné závody. Nyní nastala doba výzev a zapisování vrcholů, dolin a vůbec všeho možného. Pro zvířata jde ale stále o stejnou potřebu: mít někde klid k životu. Ona totiž už většinou nemají kam jinam jít.

Příkladem již vyhynulých živočichů v Beskydech z důvodu nadměrného rušení jsou tetřívek nebo orel. Zatímco tetřívka nadobro vyhnala lanovka postavená do místa jeho výskytu, orel v Beskydech ani přes opakované vypouštění v minulých letech nenašel klid na zahnízdění a všichni jedinci odlétli hnízdit do klidnějších oblastí. Mnohá další zvířata zde však ještě mají šanci přežít i pro další generace - z těch nejvíce vnímavých zvířat na plašení v Beskydech se v daných lokalitách cítí jako doma zejména tetřev hlušec, jeřábek lesní, rys ostrovid, medvěd hnědý, lejsek malý, datlík tříprstý, vlk obecný, kos horský. Všichni tito vyjmenovaní živočichové mají nejen v rámci ČR už jen malé populace čítající několik desítek jedinců. Dovolujeme si proto jejich domovy držet co nejklidnější.

Podobná situace jako v Beskydech se vyskytuje i v Jeseníkách a samozřejmě i v dalších chráněných územích. Velmi si vážíme vašeho postoje jako provozovatele aplikace Peakpoint, zejména proto, že jste nás se svým záměrem sami oslovili. Většinou totiž řešíme až jinými skupinami "rozlité mléko". Jsme velmi vděční i za pochopení, kterého se naše požadavky formulované v zájmu zachování vzácné přírody dočkali u velké části vašich uživatelů. Věříme, že i ti zbylí pochopí vážnost situace. Moc děkujeme i za další spolupráci třeba při pomoci s úklidem hor, při propagaci osvětových akcí nebo při pořádání dalších outdoorových aktivit.

 

Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. a Ing. Václav Tomášek

 

 
OCHRANA PŘÍRODY V APLIKACI PEAKPOINT

 

Opakující se případy, kdy na jedné straně panuje mezi ochranáři nespokojenost s obsahem turistických map doprovázená neznalostí kartografických postupů a cílů a na straně druhé autoři map nepříliš rozumí potřebám ochrany přírody a mají tak jen velmi omezené schopnosti podat bližší informace cílovým uživatelům - toto společně s naší uzavřenou spoluprací byly důvody pro AOPK ČR k  uspořádání workshopu na téma Ochrana přírody v turistických mapách, který se uskutečnil dne 14. května 2021.

 

Program workshop úprava

Agentura nás požádala, abychom na tomto workshopu představili ostatním účastníkům projekt Peakpoint, jeho jednotlivé kroky vývoje, vize a plány i názorné příklady, jak může fungovat  komunikace a hledání řešení mezi správci úžemí a poskytovateli mapových podkladů.  

Vážíme si toho, že jsme se mohli workshopu zúčastnit, prezentovat naše myšlenky a prokázat i to, že včas a vhodně nastavená spolupráce může prospívat všem stranám.

 

"Hledat kompromisy mezi potřebami lidí, kteří přírodu potřebují a potřebami přírody, která nepotřebuje nás…"

 

Najít synergii mezi zájmy naší přírody, jejími strážci, poskytovateli informací o ní  a zároveň  vámi - návštěvníky hor a přírody, to je také úkol Peakpointu.

Věříme, že i naše společenská odpovědnost se možná pro některé z vás stane důvodem, proč používat aplikaci Peakpoint a investovat také do verze Premium. Buďte s námi a držte nám palce!

 

Váš tým Peakpoint